Akadem Güvenlik

TEMEL (İLK) GÜVENLİK EĞİTİMİ SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KURSU İÇİN
GEREKLİ EVRAK LİSTESİ:


Sağlık Raporu (Devlet Hastanesi'nden "Heyet Raporu" olarak ve "Silahlı Özel Güvenlik Olur" ibareli rapor alınmalı).
Fotoğraf ( Son 6 aya ait, 6 adet  vesikalık olmalıdır).
İkametgah.(E-Devlet)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslını yanınızda bulundurunuz).
En az Lise Diploması'na ait diplomanın "aslı" ile birlikte fotokopisi.
Arşiv Araştırmalı Sabıka Kaydı'nın "aslı" ile birlikte fotokopisi (Belge 6 Ay geçerlidir. Adliyeden veya E-Devlet şifresiyle alınan kayıt geçerlidir).
Not: Bu belge için "21 yaşını doldurmuş" ve en az "Lise Mezunu" olma şartı vardır.TEMEL (İLK) GÜVENLİK EĞİTİMİ SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK KURSU İÇİN
GEREKLİ EVRAK LİSTESİ:


Sağlık Raporu (Devlet Hastanesi'nden "Heyet Raporu" olarak ve "Silahsız Özel Güvenlik Olur" ibareli rapor alınmalı).
Fotoğraf ( Son 6 aya ait, 6 adet  vesikalık olmalıdır).
İkametgah.(E-Devlet)
Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslını yanınızda bulundurunuz).
En az Ortaokul Diploması'na ait diplomanın "aslı" ve fotokopisi.
Arşiv Araştırmalı Sabıka Kaydı'nın "aslı" ile birlikte fotokopisi (Belge 6 Ay geçerlidir. Adliyeden veya E-Devlet şifresiyle alınan kayıt geçerlidir).
Not: Bu belge için "18 yaşını doldurmuş" ve en az "Ortaokul Mezunu" olma şartı vardır.YENİLEME EĞİTİMİ SİLAHLI veya SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK KURSU İÇİN
GEREKLİ EVRAK LİSTESİ:


İkametgah.
Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Aslını yanınızda bulundurunuz).
Özel Güvenlik Kimlik Kartı'nın "aslı" ile birlikte fotokopisi veya Özel Güvenlik Sertifikası'nın "aslı" ile birlikte fotokopisi.
Mezun olunan okula ait dipomanın "aslı" ile birlikte fotokopisi.
Fotoğraf ( Son 6 aya ait, 4 adet  vesikalık olmalıdır).