Özel Güvenlik Görevlisi Silah Taşıyabilir Mi, Ruhsat Alabilir Mi?

Özel Güvenlik Görevlisi Silah Ruhsatı Alabilir Mi?

 

Özel güvenlik camiasında sıkça sorulan ve bizlere de zaman zaman yöneltilen bu sorunun cevabını bir nebze açıklığa kavuşturmak istedik.

Silahlı özel güvenlik ile silah ruhsatını, taşıma ve bulundurma silah ruhsatını, özel güvenlik silah taşıma ve tanıtım kartını maalesef ki birbiri ile karıştıranlar var. İnternet üzerinden araştırma yapıldığında ise maalesef ki yine mevcut bir bilgi kirliliği var olduğunu görmekteyiz.

İlk olarak belirtmemiz gerekir ki, silahlı özel güvenlik olmak demekle, silah ruhsatı almaya hak kazanmak kesinlikle aynı şey değildir. Silah ruhsatı çıkarmada, özel güvenlik görevlisi olmanın bir kolaylığı, avantajı ya da bir önceliği olmamaktadır.

Silah bulundurma veya taşıma ruhsatı için, 21 yaşını doldurmuş bireyler tarafından gerekli sağlık kurul raporu da alınarak, bir takım diğer belgeler ile (Gerekli belgeler İl Emn.Md.’lüğünden öğrenilebilir)  bulunulan ilin mülki amirliğine (Valilik) başvurulur. Valilik ve İl Emn.Md.’lüğü tarafından yapılacak inceleme neticesinde ruhsat alabileceği veya alamayacağı sonucu ilgili kişiye bildirilir. Bu konuda takdir ilgili makamlarındır.

Aradaki kelime sihrinin büyüsüne kapılmadan gerçeği konuşmakta ve bu konuda da bilinçli olmakta fayda görüyoruz.

 

Görev Silahı Farklıdır

Silahlı özel güvenlik görevlisi, görev alanı içinde ve görev için kendisine imza karşılığı teslim edilmiş silahı taşır. Görevi bittikten sonra yine imza karşılığı nöbeti devredeceği arkadaşına teslim eder ve silahı görev alanı dışına kesinlikle çıkaramaz. Bu esnada, yine görev silahının bilgilerini içeren ve Valilik tarafından onaylanmış silah taşıma ve bulundurma belgesini de görev süresi müddetince yanında bulundurur.

Özetle, silah ruhsatı sahibi olunmadan sadece özel güvenlik görevlisi (Silahlı veya Silahsız Fark Etmeksizin) olmanın silah ruhsatı yerine asla geçmeyeceğini bilmeliyiz ve Kanunlar karşısında ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceğini de unutmamalıyız.

İstisnai Durum:

Eğer özel güvenlik görevlisinin kendisine ait taşıma ruhsatlı bir silahı var ise elbette o silahı diğer ruhsat sahipleri gibi taşıyabilecektir. Görevi esnasında bu silahı kullanıp kullanamayacağı ise çalıştığı şirketi ile müzakere edilmeli ve iş sözleşmesine de mutlaka yazılmalı ve ilgili resmi makama da bilgilendirme yapılmalıdır. Özetle, bağlı olunan şirketin bu husustan mutlaka bilgisi olması gerekmektedir.

Genel kolluk emeklisi veya askeri personel emeklisi olarak görev almakta olan özel güvenlik çalışanlarında bu durum zaman zaman karşımıza çıkmaktadır. Bu durum yazıdan istisnai olan bir durumdur.

 

Özel güvenlik sertifikası olan silah alabilir mi?

Özel güvenlik sertifikası olan silah bulunduramaz ve taşıyamaz. Aksi halde kendisine kanunlar çerçevesinde yasal işlem yapılır.

 

Silahlı güvenlik sertifikası olan biri silah alabilir mi?

Silahlı veya silahsız güvenlik sertifikasının olması demek, kesinlikle yasal olarak silah alabilir anlamına gelmeyeceği gibi ruhsatsız silah taşımaktan cezai müeyyide ile de kişiyi karşı karşıya bırakır. Bu kişilerin Valiliğe bulundurma / taşıma ruhsatı için başvurup sonucu almaları gereklidir. Takdir ilgili makamların olacaktır.

 

Özel güvenlik sivilde silah taşır mı?

Özel güvenlik personelinin kendisine ait bir taşıma ruhsatlı silahı değil ise kesinlikle silahı görev alanından dışarı çıkartamaz ve taşıyamaz. Görev icabı özel güvenlik şirketi tarafından kendisine imza karşılığı teslim edilen silahı nöbet bitimi görevi alacak arkadaşına teslim etmelidir.

 

–Yorumlarda yazılanlar, beyanda bulunanların kendi fikirleridir. Şirketimizin görüşünü yansıtmaz ve kesin hüküm yerine geçmez.