Bursa Özel Güvenlik Kurs Fiyatları 2024

Bursa Özel Güvenlik 

Kurs Fiyatları 2024

 

Özel güvenlik mesleği çağımızda ilgi duyularak ivmesini yükselten bir meslek olmaya devam ediyor. 2024 yılı için de bunu söylemek mümkün. Çalışanın çokça arandığı, istihdam olanaklarının bol  olması, yurt genelinde istediğin yerde çalışabilme özgürlüğü, maaş ve sosyal hak garantisi, belirli bir yasa kapsamında sistemli çalışılması, üniforma giyilmesi ve yasal olarak güvenlik işi dışında çalıştırılmaması bu mesleğin tercih edilmesini yüksek kılmaktadır.

 

Güvenlik Sertifikası Fiyatları 2024

 

İlk defa özel güvenlik olmak isteyen adayların sıkça araştırdığı konulardan birisi de özel güvenlik kurs ücretleridir. Öncelikle belirtmeliyiz ki bu yazımızda direkt fiyatlar şudur demek doğru olmayacaktır. Çünkü her kurumun kendine göre giderleri ve ekonomik bütçesi oluşmaktadır. Ayrıca, ücretler şehirden şehire değişebildiği gibi zaman içerisinde fiyatlar değişiklik de göstereceğinden dolayı sabit bir fiyat belirtmek doğru olmayacaktır. Lâkin bu yazımızın en azından sizlere bir fikir vermesi açısından olabilecek aralıklarda rehberlik edebileceği gibi en son ve doğru fiyatı o an görüşme yaptığınız eğitim kurumundan almanızı en sağlıklı adım olacağını da hatırlatırız.

Silahsız Güvenlik Sertifikası Fiyatları 2024

 

Silahsız özel güvenlik görevlisi şartlarını taşıyan adaylar bütçelerine uygun bir özel güvenlik eğitim kurumu araştırmaya başlamaktadırlar. Burada önemli kıstas hem fiyat konusunda uygun, hem öğrenci rehberlik ve danışma hizmetlerini kusursuz sunan, hem taksit imkanı sunabilen ve eğitim kalitesi ile sınavlarda başarı oranına güvenen, kendini ispatlamış bir kurum bulmaktır.

2024 yılı için silahsız özel güvenlik kurs ücretlerinin Bursa’da ki fiyat ortalamaları 9.000 TL. ilâ 10.00 TL. arasında diyebiliriz. Buna sınav harcı da dahil olabilmektedir. Ayrıca, özel güvenlik kursu sonrası sınava girip başarılı olduktan sonra Devlete ödenecek bazı tutarlar da olmaktadır, bunlar ruhsat harcı, kimlik kart bedeli gibi harçlardır. Bu ödemeler hakkında kayıt olduğunuz özel güvenlik eğitim kurumu sizleri detaylı bilgilendirecektir. Ama en azından bilmeniz gereken, bu ödemelerin kurs ve sınav sonrası kimlik başvurusu haftasında yapacağınız, yani aciliyeti olmayan ödemelerdir.

Silahlı Güvenlik Sertifikası Fiyatları 2024

 

Kimlerin silahlı özel güvenlik görevlisi olabileceğini buradaki yazımızda daha önce bahsetmiştik. Buna göre, Bursa silahlı özel güvenlik kurs fiyatının 2024 yılı için ortalama fiyatı ise 9.500 ilâ 11.000 TL. aralığında seyredecektir diyebiliriz. Bu fiyata sınav harcı, atış eğitimlerinde kullanılacak mermi ve poligon ücretleri de dahil olabilmektedir. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi, en güncel ücret ve ödeme koşullarını eğitim kurumlarına danışarak öğrenmelisiniz.

 

** Burada yazılan fiyatlar Akad Özel Güvenlik Eğitim Merkezi fiyatlarını yansıtmaz, sadece fikir sunması için genel bir değerlendirme amaçlıdır.

Bursa Özel Güvenlik Kursu Kayıt Tarihleri

Bursa Güvenlik Kursu Kayıt Tarihleri

Güvenlik sektörü, günümüzde önemli bir meslek dalı haline gelmiştir. Bireylerin ve kurumların güvenliğini sağlamak, toplum düzenini korumak için özel güvenlik personeline olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu noktada, Bursa’da özel güvenlik sektörüne adım atmak isteyen bireylerin, profesyonel bir eğitim alması gerekmektedir. İşte bu noktada, Bursa’daki özel güvenlik kursu kayıt tarihleri oldukça önemlidir.

Bursa’da faaliyet gösteren Akad güvenlik kursu, nitelikli eğitmen kadrosu ve modern eğitim programlarıyla dikkat çekmektedir. Ancak, bu kurslara kayıt yaptırmak isteyen adayların doğru tarihleri takip etmeleri gerekmektedir. Genellikle her kurs, belirli dönemlerde yeni kayıtlara açılmaktadır. Bu nedenle, Bursa’da özel güvenlik kursu arayışında olan bireylerin, kayıt tarihlerini yakından takip etmeleri önemlidir.

Bursa’daki özel güvenlik kursları, genellikle online platformlar üzerinden kayıt süreçlerini yönetmektedir. Adaylar, ilgili kursun resmi web sitesi üzerinden kayıt formunu doldurarak, telefonla bilgi alarak veya mesai saatleri içerisinde kurumlara bizzat gidip görerek başvuruda bulunabilirler. Ancak, bu süreçte aceleci davranmak yerine, kursun sunduğu programları detaylı bir şekilde incelemek ve kayıt şartlarını dikkatlice okumak önemlidir.

Özel güvenlik sınav takvimi 2024 yılı için şu sayfamızda (https://akadem.com.tr/2024-yili-ozel-guvenlik-sinav-takvimi) yayınlanmış olup kayıt tarihi için o takvimi incelemek faydanıza olacaktır. Burada önemli nokta; örneğin 29 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacak yasal sınava katılmak için Haziran ayının başında kursa kayıt yaptıamazsınız. Belirli bir zaman aralığının ilgili mevzuat gereği bırakılması gerekmektedir. Bunun için iligli sınav tarihinden yaklaşık olarak 2 ay önce güvenlik eğitim kurumunuza danışarak açılacak en uygun sınıfa katılabilirsiniz. Bursa güvenlik kursu kayıt tarihlerini araştırırken bu hususa çok dikkat etmelisiniz.

Sonuç olarak, Bursa’da özel güvenlik kursu kayıt tarihleri, güvenlik sektörüne ilgi duyan bireyler için büyük önem taşımaktadır. Bu tarihleri kaçırmamak ve doğru bir şekilde kayıt sürecini tamamlamak, bireylerin güvenlik sektöründe başarılı bir kariyere adım atmalarına yardımcı olacaktır. Bu nedenle, adayların düzenli olarak kursların resmi iletişim kanallarını takip etmeleri ve güncel bilgilere erişim sağlamaları önemlidir.

Özel Güvenlik Başka İşte Çalışabilir mi?

Bu soruyu öncelikle iki farklı alandan ele almalıyız. Birincisi, özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı esnada güvenlik ve koruma işi dışında bir iş yapıp yapamayacağı, ikincisi ise özel güvenlik görevlisinin vardiyası bittikten sonra ki (İş dışı saatlerde veya izin günlerinde) serbest zamanlarında ek iş / başka bir iş yapıp yapamayacağıdır.

Özel Güvenlik Görevlisi Ek İş Yapabilir mi?

Kendi vardiya görevi dışında iş yapıp yapamayacağının en net göstergesi personelin çalıştığı şirketle imzaladığı iş sözleşmesidir. Bir şirkete bağımlı olarak çalışan personel, çalıştığı şirketin de işe yönelik bazı kurallarını kabul etmiş sayılmaktadır. Bir çok şirket, çalıştırdığı personelin mesai saatleri sonrası başka bir işte çalışmasına sıcak bakmamaktadır. Bu hususu kısıtlayıcı bir faktör olarak da iş sözleşmesine yazabilmektelerdir. Hal böyle ise, iş sözleşmesinde başka bir işte çalışamayacağı hususu açıkça yazılmış ve karşılıklı kabul edilmiş ise özel güvenlik görevlisinin yasal olarak ikinci bir işte çalışması mümkün olmaycaktır. Bu durumda ısrarcı olunursa, söz konusu şirket durumu tespit ettiğinde, iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkını da kullanabilecek ve çeşitli tazminat yükleri risk altına girebilecektir.

Ekonomik Durum ve Geçim Derdi Önemli

İşçinin böyle bir durumda izleyebileceği bir yol şu olabilir;

Gelirini arttırmak ve mevcut borçlarından daha kısa sürede kurtulmak için mesai saatleri dışında ve asıl işini aksatmadan ek iş yapmak istediğini yazılı bir dilekçe ile işverenliğine başvurabilir. Dilekçe işverence kabul görülür ve yazılı olarak muvafakat verilirse işçi belirttiği sürelerde, asıl işini de aksatmadan ek iş yapabilir. Bu konuda takdir hakkı özel güvenlik görevlisini çalıştıran şirketin olacaktır.

 

Özel Güvenlik Görevlisinin Güvenlik ve Koruma Alanı Dışında Başka İş Yapamayacağı Hususu

Bir diğer konu ise ek iş dışında, güvenlik görevlisine koruma ve güvenlik hizmetleri dışında iş verilmemesidir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun bu konuda noktayı kesin olarak koymuş ve güvenlik görevlisini görevi dışındaki alanlarda çalıştıran işyerlerine (Bahçe bakımı, araba yıkama, genel temizlik elemanı gibi çalıştırma, boya yaptırma vb.) idari para cezası uygulamakta ve denetim-kontrollerinde bu hususu özel olarak denetlemektedir.

Özetle, bu konuda da güvenlik görevlisi görevi dışında çalıştırılmamalı diyebiliriz.

 

 

Özel Güvenlik İş Bulma Olanakları

Özel Güvenlik Görevlisi İş Bulma Olanakları

Özel güvenlik görevlisi iş bulabilir mi?

Özel Güvenlik Sürekli Bir İhtiyaçtır

Özel güvenlik sektörü yıldan yıla ivme kaybetmeden ve sürekli artış gösteren istihdam ihtiyacı olan bir sektördür. Toplumun artan güvenlik ihtiyacı, daha rahat ve huzurlu yaşamak isteyen birey gruplarının oluşumu, konfor ve daha kontrol altında tutulan olaylardan ötürü gerek fabrikalarda gerekse toplu yaşam alanlarında her geçen gün daha fazla güvenlik ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Neden Özel Güvenlik Mesleği sorusuna cevap niteliğinde yazdığımız makaleyi ayrıca buradan okuyabilirsiniz.

Özel güvenlik görevlisi iş bulabilir mi sorusuna verilecek yanıt genel olarak “evet, kendini yetiştirmiş, işine bağlı, ne yaptığını / yapacağını bilen bir özel güvenlik görevlisinin doğru iş arama yöntemlerini uygulayarak iş bulabilmesi oldukça mümkündür” diyebiliriz.

 

 

Eğitim Aldığınız Kurumlar Size İş Bulmaz

Öncelikle bilinmesinde fayda vardır ki, özel güvenlik eğitim kurumlarının sizlere iş bulması, iş garantisi ile sizleri kursa kaydetmesi yasal olarak mümkün değil, hatta ve hatta yönetmeliklere göre de yasaktır.

Burada fırsat eşitliğini zedeleyecek bir eğitim kurumunun sizin sadece kurs için ödeyeceğiniz para ile ilgilendiğini unutmayınız. Zaten eğitim kurumları ile özel güvenlik hizmeti sunan şirketler ayrı oluşumlardır. İlgili mevzuat hükümlerinde bir özel güvenlik eğitim kurumu asla aynı zamanda özel güvenlik hizmeti sunan, Borçlar Kanunumuzdaki tabiri ile “Adam Çalıştıran” olamaz. Eğitim kurumlarının asıl ve ilk amacı; başarılı öğrenciler yetiştirerek yasal sınavı kazanan ve özel güvenlik kimlik kartını almaya hak kazanan özel güvenlik adayları yetiştirmektir.

Özetle, “gel bizde eğitim al hemen işin hazır” diye beyanda bulunan bir özel güvenlik eğitim kurumunun samimiyetini iki kere sorgulamanızı tavsiye ediyoruz.

 

Özel güvenlik hemen iş bulabilir mi?

Özel güvenlik görevlisinin iş bulabilmesi biraz zamana, sabıra ve biraz da yukarıda bahsettiğimiz gibi doğru iş aramasına bağlıdır. Eğer istihdam ve sanayi oranı kısıtlı, nüfusu az, çok küçük bir şehirde ikamet etmiyorsa özel güvenlik görevlisi elbette iş bulabilir.

Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl İş Armalıdır?

Günümüzde en önemli iş arama kaynağı kuşkusuz internettir. Faka sadece evde oturup internete bağlı kalarak da iş aranmamalıdır. Aşağıda bazı ipuçlarını ve size kolaylık sağlayıp yol gösterebilecek iş arama yöntemlerini sıralayacağız:

 • İnternet üzerinden güvenilir kariyer sitelerinde online cv oluşturup şehrinizdeki açık iş ilanlarını takip edip başvurarak,
 • İşkur’un web sitesine kayıt olup iş arayan kaydınızı başlatarak,
 • Şehrinizde özel güvenlik hizmeti sunan şirketlere mesai saatleri içerisinde bizzat gidip iş başvuru formu doldurarak (1 fotoğrafınızın yanınızda olması avantajınıza olacaktır)
 • Sitelerde ve fabrikalarda bulunan güvenlik noktalarına uğrayıp orada başvuru formu doldurarak ilk adımları atabilirsiniz.

İş araken yapılan en yaygın hatalar ise,

 • İletişim bilgilerinizi kontrol etmeden doğru yazmamak, arandığınızda ulaşılamamak,
 • İkametinizden çok uzak lokasyonlara başvurmak (Tercih edilmeyebilir istihdam esnasında)
 • İş görüşmesine davet edildiğinde gitmemek, zamanında gitmemek veya uygunsuz kıyafet ile gitmek,
 • Başvurulan firma hakkında hiç ön araştırma yapmamak,
 • Kendine güvensizlik, kararsızlık,
 • İş hayatını sadece para kazanma odaklı görmek.

Umarız bu yazımız özel güvenlik eğitimini tamamlayıp iş dünyasında yerini almak isteyen arkadaşlara bir yol gösterici olmuştur. Unutmayınız, emeksiz yemek olmaz.

Silahlı Güvenlik Sınavı Geçme Notu

Silahlı Güvenlik Geçme Notu Nedir?

Ülkemizde Silahlı Güvenlik Sınavı, İçişleri Bakanlığı tarafından faaliyet izin belgesi verilmiş özel güvenlik eğitim kurumlarınca verilen silahlı temel eğitimi tamamlamış özel güvenlik görevlisi adayların gireceği bir sınavdır. Bu sınav, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

İlk kez özel güvenlik sınavına girecek, yani silahlı temel eğitim adına bilgilendirme yapacak olursak;

Yazılı sınavda, genel kültür, genel yetenek ve mesleki bilgilerin ölçüldüğü 100 soruluk bir test yapılır. Bu sınavın adına özel güvenlik temel eğitim sınavı adı verilir ve bu sınavda en az 60 puan almak gerekmektedir. 60 puan ve üzeri geçer nottur.

Silah Bilgisi konusundan, 100 soruluk bu temel eğitim sınavına ilave olarak silah bilgisini içeren 25 soru daha sorulur. Yani silahlı özel güvenlik adayları 125 soru çözer.

Ayrıca, silahlı güvenlik görevlisi adayları uygulama sınavı adı verilen ve Emniyet Genel Müdürlüğünce planlanan 5 fişekle yapılacak atış sınavına da katılırlar. Uygulamalı sınavda ise adayların, silah kullanma, nişancılık ve atış konularında bilgilerini ve becerilerini göstermeleri istenir.

 

Silahlı Güvenlik Sınav Notu Nasıl Hesaplanır?

Silahlı özel güvenlik sınav puanı 100 puan üzerinden, yarısı silah bilgisinden, diğer yarısı uygulamalı atış sınavından belirlenir. Adayların başarı puanı yazılı ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanların toplamının ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, sınav ortalamasının en az 60 olması şartı aranır.

Burada önemli olan, öncelikle 100 soruluk temel eğitim sınavını 60 veya üzeri not ile geçmenizdir. Yani temel eğitim sınavından başarısız olursanız özel güvenlik kimliğini silahlı yada silahsız alma hakkınız olmaz. Eğer yazılı sınavda sorulan ortak 100 sorudan 60 ve üstünde puan almış iseniz, silahlı kısmında başarısız da olsanız, sınav sonrası kimliğinizi silahsız olarak alabilirsiniz. Sadece silahlı alamazsınız.

Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış 10 puan olarak değerlendirilecektir. Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150, atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 sorudan en az 60 puan almak zorunludur. (Bundan bahsetmiştik, önce temel eğitim sınavında başarılı olunmalı) Yazılı 25 soruluk silah bilgisi sorularından ve atıştan alınan puanların toplamının en az 60 olması gereklidir ki ortalama puan 60 ve üstü olsun, aksi halde başarısız olunacaktır. (Hedefte her vuruş 10 puandır, yani atış oldukça önemlidir)

 

Silahlı güvenlik kaç atış yapılır?

Eğer poligonda eğitim atışındaysanız en az 25 fişekle atış yapmalısınız. Sınav atışında ise 5 fişekle atış yapılır ve her vuruş 10 puan olarak baz alınır.
 

Silahlı güvenlik kaç sınav hakkı var?

Silahlı veya silahsız bakılmaksızın özel güvenlik sınavında başarısız olanlar için, birbirini takip eden sınavlara en fazla 4 sefer katılma hakkı bulunur. (Girilen ilk sınav + takip eden 3 sınava daha şeklinde…)
 

Silahlı güvenlik atış esnasında silah tutukluk yaparsa ne olur?

Öncelikle emniyet kurallarına dikkat ederek ve namluyu asla hedef hattından çevirmeyerek öğrendiğiniz silah bilgileri ile tutukluğu gidermeye çalışmalısınız. Eğer başarısız olursanız yine emniyet kurallarına dikkat ederek, elinizi kaldırarak ve asla atış hattını terketmeden, yönünüzü değiştirmeden yetkili nezaretçiden bulunduğunuz yerde yardım talep edebilirsiniz. Gerisi yetkililerin değerlendirmesi ile devam edecek bir süreçtir.

 

Silahlı güvenlik boy sınırı var mı?

Yasal olarak güvenlik görevlisi mesleğinde çalışan kişiler için standart bir boy veya kilo sınırı bulunmamaktadır.

  
 
 

Sizler için geliştirdiğimiz özel güvenlik sınav notu hesaplama aracı ile sınav sonrası aklınızdaki doğru sayılarınızla notunuzu hemen hesaplayabilirsiniz.

HESAPLAYICIYA GİT

Özel Güvenlik Görevlisi Ne Kadar Maaş Alıyor?

Özel Güvenlik Görevlisi Ne Kadar Maaş Alıyor?

Özel güvenlik mesleği artık hayatımızın vazgeçilmez mesleklerinden bir halini aldı. Her yerde istihdam alanı mevcut olup en sık personel ihtiyacı olan, sürekli olarak sektörü besleyen eleman akışı doğan, sisteme yeni katılan persoellerin dahi iş bulmakta çok zorluk çekmediği bir sektör olmaya devam etmektedir. Her yıl özel güvenlik eğitimi alarak sektöre katılan personel sayısında da muntazam artışlar gözlenlenmektedir. 2023 yılına çok yaklaştığımız şu günlerde, belirlenen yeni asgari ücretin de etkisi ile bu sektörde çalışanların veya yeni özel güvenlik olacakların akıllarındaki sorulardan birisi de özel güvenlik olarak çalışanların ne kadar ücret aldıkları, aylık ne kadar kazandıklarıdır. Bu yazımızda ortalama olarak genel bilgi vermek adına özel güvenlik maaşlarına değineceğiz.

 

2023 yılında belirlenen net asgari ücretin 8500 TL. olduğunu varsayarsak 8 saat (Haftada 45 saat) çalışan bir özel güvenlik görevlisi en düşük bu maaşı alacaktır. Ücret belirlenmesi iş hukukumuzda her ne kadar işçi ve işverenin bir pazarlıkla anlaşması hususuna vurgu yapsa da bu konuda eli güçlü işveren tarafından işçiye teklif edilebilmektedir. Yasal olarak çalışma hayatında Devletin belirlediği asgari ücretten aşağı bir ücret ödemesi olamayacağı için 45 saate kadar olan çalışmalarda ödenmesi gereken aylık en az tutar yukarıda yazdığımız gibidir.

Özel Güvenlik Görevlisi Sadece Asgari Ücret Mi Alır?

Bu soruya vereceğimiz cevap tabi ki “HAYIR” olacaktır. İşe girişte en hassas konulardan birisi olan ücret tespiti gerçekten bıçak sırtı bir konudur. İşverenin ekonomik gücünün de önemli olduğu bu noktada bütün özel güvenlikler sadece asgari ücret alır demek pek doğru olmayacaktır. Netekim, çalışma hayatına baktığımızda;
 • Normal olarak ilk işbaşı yapması ile birlikte asgari ücretten fazla maaş alan,
 • Görevin gerektirdiği şekilde fazla mesai yaparak asgari ücretin üzerinde maaş alan,
 • Projeye göre değişmekle birlikte sabit ücret skalası “Asgari ücretin % …. fazlası” şeklinde ücreti belirlenen,
 • Performans ve kişisel başarıya göre bireysel olarak yıllık ücret artış oranında kendisine özel zam yapılan personeller olduğu gözlemlenmektedir. Bu yorumlama ve gözlemlerden hareketle özel güvenlikler sadece asgari ücret alır denilemez…

2023 Yılı Özel Güvenlik Maaşları

Yazımızın başında da değindiğimiz üzere en düşük özel güvenlik maaşı net 8500 TL.’den aşağı olmamakla birlikte çalışılan işyerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı işverenler daha kalifiye ve sektörde başarılı personelleri çalıştırmak adına asgari ücretten yüksek maaş ödeyebilmektedir. Sektörü genel olarak incelediğimizde de özel güvenlik maaşlarının 8.500 TL – 12.000 TL. arasında değişiklik gösterir diyebiliriz.

Bu konuda online iş arama  sitesi kariyer.net’in de önceki yılları kapsayan bir araştırması olup buradan göz atabilirsiniz.

 

Özel Güvenlik Maaşlarını Kim Belirler?

Özel güvenlik personeli, kamu çalışanı ise ilgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında çalıştığı Devlet Dairesi, özel sektör çalışanı ise çalıştığı iş yeri tarafından yıllık maaşı belirlenmektedir. Özel sektörde güvenlik görevlisi maaşları belirlenirken;

 1. Güvenlik hizmeti sunan aracı taşeron firma mevcut ise, hizmet sunduğu asıl işverene yıl sonu yeni bir teklif sunarak artış oranıı teklif ederek mutabık kaldıkları meblağda artışı gerçekleştirirler,
 2. Aracı (Taşeron) güvenlik şirketi yoksa, hizmeti kendi bünyesinde oluşturmuş ise işyeri yetkilileri tarafından maaşlar belirlenir ve personele tebliğ edilir.

Silahlı Özel Güvenlik Daha Fazla Maaş Alır Mı?

Kanunen böyle bir kural yoktur. Halk arasında yanlış oturmuş bir düşünce olup çalışılan işyerinin takdir edeceği bir olgudur. Silahlı özel güvenlik daha fazla maaş alır, silah tazminatı alır diye birşey yoktur. Fakat genel olarak iş hayatı incelendiğinde gerek riskleri, gerekse personel kalifikasyonu açısından silahlı projelerde ücretin biraz daha yüksek olabildiği söylenebilir.

 

Bursa Akad Özel Güvenlik Eğitim Kurumu ©2023

Silahlı & Silahsız Temel Özel Güvenlik Eğitimi ve Kimlik Yenileme Kursu