Özel Güvenlik Geçici Kimlik Kartı Nedir?

Özel Güvenlik Geçici Kimlik Kartı Nedir?

Özel güvenlik eğitimi alarak, sınavda başarılı olan ve dosyasını resmi makamlara teslim edenlerden, hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde; kimlik kartı basım süreci ve dağıtımında sürecin uzaması veya kimlik kartının teknik sorunlarla basılamaması gibi sebeplerle kartını alamamış olan özel güvenlik görevlilerinin fiilen çalışma veya iş başvurusu yapma gibi işlemlerde hak kaybı/mağduriyet yaşamamaları için verilen geçici bir karttır.

Özel güvenlik geçici kimlik kartı nasıl alinir?

Özel güvenlik geçici kimlik kartını vermeye yetkili makam İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüdür. Kimlik başvuru işlemlerinden bir süre sonra akıbet durumuna göre şahsen başvurularak verilmesi uygunsa talep edilebilir.

Özel güvenlik geçici kimlik kartı hangi durumlarda verilir?

1) “Özel güvenlik temel eğitimi” alarak sınavda başarılı olan özel güvenlik görevlisi adaylarına; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlanıp çalışma izni verildiği tarihten itibaren,
2-a) Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik süresi sona ermesine rağmen, son aldığı eğitimin üzerinden geçen 5 yıllık süre zarfında “yenileme eğitimi” almayan ve sınava katılmayan özel güvenlik görevlilerine; gerekli eğitimi alıp sınava katıldıktan sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlandığı tarihten itibaren,
2-b) Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik süresi devam ederken, “yenileme eğitimi” alan ve sınava katılan ancak kimlik kartı süresi sona erdikten sonra valiliğe müracaat eden özel güvenlik görevlilerinin; valiliğe müracaat ettikleri tarih itibariyle,
3) Silah farkı eğitimi sonunda sınava giren ve başarılı olan özel güvenlik görevlilerine; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlandığı tarihten itibaren varsa silahsız kimlik kartı teslim alınarak,
4) Kayıp, çalıntı, yıpranma veya değişiklik gibi sebeplerle özel güvenlik görevlisi kimlik kartının yeniden düzenlenmesi talebinde bulunan özel güvenlik görevlilerine talepleri üzerine “Özel Güvenlik Görevlisi Geçici Kimlik Kartı’’ verilecektir.
*Bu kartlar en fazla 6 ay geçerli olacak ve en kısa sürede asıl kartın basılması ve takibi araştırılacaktır. Asıl ögg kimlik kartı teslim alındıktan sonra bu kartlar geçersiz olacaktır.
**Güvenlik soruşturmasının olumsuz olması halinde, bu kişiler hakkında ÖGNET’te ret kaydı oluşturulacak, verilen geçici kimlik kartları geri alınacak ve koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmalarının önüne geçilecektir.

Özel Güvenlik Sertifikası Yurtdışında Geçerli mi?

Özel Güvenlik Sertifikası Yurtdışında Geçerli mi?

Çağımızın bir gereği olarak global bir iş yaşamı özellikle gençlerin hayali olarak ortaya çıkmaktadır. Başka bir ülkede, hatta zaman içerisinde farklı farklı ülke ve kültürlerle etkileşimde olarak çalışma sistemini kurmak isteyen arkadaşlarımız mevcut.

 

 

Özel Güvenlik Sertifikası E-Devlet Onaylı mıdır?

E-Devlet onayına takılmadan hemen ifade etmek isteriz ki İçişleri Bakanlığınca Yetkilendirilmiş bir özel güvenlik eğitim kurumundan alınmış özel güvenlik sertifikası, katılım sağlanılan yasal sınavda da başarı göstermek koşuluyla, Devlet onaylı olarak hak sahibine verilmektedir. Yani, E-Devlet onayından daha ileride bir durum mevcut olup bizzat Valilik Onayı ile gerçekleşmektedir. (Devlet Onaylı)

 

Güvenlik Sertifikası veya Güvenlik Kimlik Kartı Yurtdışında Kullanılabilir mi?

Özel güvenlik sertifikaları, silahlı veya silahsız olmasına bakılmaksızın tüm özel güvenlik kimlik kartları; Devletler arası özel bir anlaşma imza edilmedikçe resmi olarak ancak yurtiçinde geçerlidir. Aynı şekilde, başka bir ülkeden alınmış bir güvenlik belgesi/sertifikası da Türkiye’de yasal olarak geçerli olmayacaktır. Özetle, bu belgeler özel bir anlaşma olmadıkça yurtdışında kullanılır diyememekteyiz. Sağlayacağı bir avantaj ise, kişiye bu alanda özel bir eğitim aldığının ispatı aşamasında olabilir.

 

Güvenlik Kimliği Almanya’da Geçerli mi?

Güvenlik kimlik kartı, özel güvenlik sertifikası Almanya’da dahil olmak üzere yurtdışında resmi olarak geçerli değildir. Özel sektörün ilgili belgeyi kabul edip etmeyeceği kendi takdirlerindedir.

Son olarak, yine de en net ve güncel bilgiye, ilgili ülke konsolosluğuna danışılarak elde edilebileceği unutulmamalıdır.

 

 

Özel Güvenlik Başka İşte Çalışabilir mi?

Bu soruyu öncelikle iki farklı alandan ele almalıyız. Birincisi, özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı esnada güvenlik ve koruma işi dışında bir iş yapıp yapamayacağı, ikincisi ise özel güvenlik görevlisinin vardiyası bittikten sonra ki (İş dışı saatlerde veya izin günlerinde) serbest zamanlarında ek iş / başka bir iş yapıp yapamayacağıdır.

Özel Güvenlik Görevlisi Ek İş Yapabilir mi?

Kendi vardiya görevi dışında iş yapıp yapamayacağının en net göstergesi personelin çalıştığı şirketle imzaladığı iş sözleşmesidir. Bir şirkete bağımlı olarak çalışan personel, çalıştığı şirketin de işe yönelik bazı kurallarını kabul etmiş sayılmaktadır. Bir çok şirket, çalıştırdığı personelin mesai saatleri sonrası başka bir işte çalışmasına sıcak bakmamaktadır. Bu hususu kısıtlayıcı bir faktör olarak da iş sözleşmesine yazabilmektelerdir. Hal böyle ise, iş sözleşmesinde başka bir işte çalışamayacağı hususu açıkça yazılmış ve karşılıklı kabul edilmiş ise özel güvenlik görevlisinin yasal olarak ikinci bir işte çalışması mümkün olmaycaktır. Bu durumda ısrarcı olunursa, söz konusu şirket durumu tespit ettiğinde, iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkını da kullanabilecek ve çeşitli tazminat yükleri risk altına girebilecektir.

Ekonomik Durum ve Geçim Derdi Önemli

İşçinin böyle bir durumda izleyebileceği bir yol şu olabilir;

Gelirini arttırmak ve mevcut borçlarından daha kısa sürede kurtulmak için mesai saatleri dışında ve asıl işini aksatmadan ek iş yapmak istediğini yazılı bir dilekçe ile işverenliğine başvurabilir. Dilekçe işverence kabul görülür ve yazılı olarak muvafakat verilirse işçi belirttiği sürelerde, asıl işini de aksatmadan ek iş yapabilir. Bu konuda takdir hakkı özel güvenlik görevlisini çalıştıran şirketin olacaktır.

 

Özel Güvenlik Görevlisinin Güvenlik ve Koruma Alanı Dışında Başka İş Yapamayacağı Hususu

Bir diğer konu ise ek iş dışında, güvenlik görevlisine koruma ve güvenlik hizmetleri dışında iş verilmemesidir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun bu konuda noktayı kesin olarak koymuş ve güvenlik görevlisini görevi dışındaki alanlarda çalıştıran işyerlerine (Bahçe bakımı, araba yıkama, genel temizlik elemanı gibi çalıştırma, boya yaptırma vb.) idari para cezası uygulamakta ve denetim-kontrollerinde bu hususu özel olarak denetlemektedir.

Özetle, bu konuda da güvenlik görevlisi görevi dışında çalıştırılmamalı diyebiliriz.

 

 

Lise Mezunu Güvenlik Amiri Olabilir Mi?

Lise Mezunu Güvenlik Amiri Olabilir Mi?

Güvenlik amiri, sevk ve idare etmekle yükümlü olduğu özel güvenlik personelinin çalışma düzeninden sorumlu kişidir. Konuya yasal açıdan yaklaşırsak;
Özel güvenlik çalıştıran bir birimde (Özel proje, şirket dahil) istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının 10 kişiyi geçmemesi halinde özel güvenlik bölümü yöneticisinde en az lise mezunu olma şartı aranır. (5188 SK. Md.10)

Güvenlik amiri kaç yılda olunur?

Güvenlik amiri olmak için yıl şartı yasal olarak bulunmamaktadır. Genel olarak şöyle düşünebiliriz, kendisinin sektörde tecrübe kazanması ve tecrübelerini çalışan personele aktararak doğru bir sevk-idare yapabilmesi için birbirinden farklı projelerde 2-3 yıl deneyim kazanıp, insan ilişkilerinde başarılı, iş hukukunu yeteri kadar bilen, özlük haklarına hakim, yöneticileri ve iş arkadaşları ile uyum içinde çalışması yeterli olabilmektedir.

Özel güvenlik amiri için ne mezunu olmak gerekir?

15 kişi ve daha üzeri özel güvenlik personeli çalıştırılan yerlerde ise en az önlisans mezunu, sektörde deneyim kazanmış bir güvenlik sorumlusunun / güvenlik amirinin belirlenerek ilgili makamlara da bildirilmesi gerekmektedir.
Özetle, 10 kişi ve daha az sayıda özel güvenlik personelinin çalıştığı projelerde lise mezunu, sektörde deneyim kazanmış ve tecrübeli bir kişinin güvenlik sorumlusu  (Güvenlik Amiri / Şefi vb. ünvanlarla) çalışabilmesi mümkündür.
Güvenlik amiri nasıl olunur konusunda daha önce yazdığımız kapsamlı makaleye şuradan ulaşarak okuyabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz ->> https://akadem.com.tr/guvenlik-amiri-nasil-olunur-guvenlik-sorumlusu-kimdir/

Özel Güvenlik İş Bulma Olanakları

Özel Güvenlik Görevlisi İş Bulma Olanakları

Özel güvenlik görevlisi iş bulabilir mi?

Özel Güvenlik Sürekli Bir İhtiyaçtır

Özel güvenlik sektörü yıldan yıla ivme kaybetmeden ve sürekli artış gösteren istihdam ihtiyacı olan bir sektördür. Toplumun artan güvenlik ihtiyacı, daha rahat ve huzurlu yaşamak isteyen birey gruplarının oluşumu, konfor ve daha kontrol altında tutulan olaylardan ötürü gerek fabrikalarda gerekse toplu yaşam alanlarında her geçen gün daha fazla güvenlik ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Neden Özel Güvenlik Mesleği sorusuna cevap niteliğinde yazdığımız makaleyi ayrıca buradan okuyabilirsiniz.

Özel güvenlik görevlisi iş bulabilir mi sorusuna verilecek yanıt genel olarak “evet, kendini yetiştirmiş, işine bağlı, ne yaptığını / yapacağını bilen bir özel güvenlik görevlisinin doğru iş arama yöntemlerini uygulayarak iş bulabilmesi oldukça mümkündür” diyebiliriz.

 

 

Eğitim Aldığınız Kurumlar Size İş Bulmaz

Öncelikle bilinmesinde fayda vardır ki, özel güvenlik eğitim kurumlarının sizlere iş bulması, iş garantisi ile sizleri kursa kaydetmesi yasal olarak mümkün değil, hatta ve hatta yönetmeliklere göre de yasaktır.

Burada fırsat eşitliğini zedeleyecek bir eğitim kurumunun sizin sadece kurs için ödeyeceğiniz para ile ilgilendiğini unutmayınız. Zaten eğitim kurumları ile özel güvenlik hizmeti sunan şirketler ayrı oluşumlardır. İlgili mevzuat hükümlerinde bir özel güvenlik eğitim kurumu asla aynı zamanda özel güvenlik hizmeti sunan, Borçlar Kanunumuzdaki tabiri ile “Adam Çalıştıran” olamaz. Eğitim kurumlarının asıl ve ilk amacı; başarılı öğrenciler yetiştirerek yasal sınavı kazanan ve özel güvenlik kimlik kartını almaya hak kazanan özel güvenlik adayları yetiştirmektir.

Özetle, “gel bizde eğitim al hemen işin hazır” diye beyanda bulunan bir özel güvenlik eğitim kurumunun samimiyetini iki kere sorgulamanızı tavsiye ediyoruz.

 

Özel güvenlik hemen iş bulabilir mi?

Özel güvenlik görevlisinin iş bulabilmesi biraz zamana, sabıra ve biraz da yukarıda bahsettiğimiz gibi doğru iş aramasına bağlıdır. Eğer istihdam ve sanayi oranı kısıtlı, nüfusu az, çok küçük bir şehirde ikamet etmiyorsa özel güvenlik görevlisi elbette iş bulabilir.

Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl İş Armalıdır?

Günümüzde en önemli iş arama kaynağı kuşkusuz internettir. Faka sadece evde oturup internete bağlı kalarak da iş aranmamalıdır. Aşağıda bazı ipuçlarını ve size kolaylık sağlayıp yol gösterebilecek iş arama yöntemlerini sıralayacağız:

  • İnternet üzerinden güvenilir kariyer sitelerinde online cv oluşturup şehrinizdeki açık iş ilanlarını takip edip başvurarak,
  • İşkur’un web sitesine kayıt olup iş arayan kaydınızı başlatarak,
  • Şehrinizde özel güvenlik hizmeti sunan şirketlere mesai saatleri içerisinde bizzat gidip iş başvuru formu doldurarak (1 fotoğrafınızın yanınızda olması avantajınıza olacaktır)
  • Sitelerde ve fabrikalarda bulunan güvenlik noktalarına uğrayıp orada başvuru formu doldurarak ilk adımları atabilirsiniz.

İş araken yapılan en yaygın hatalar ise,

  • İletişim bilgilerinizi kontrol etmeden doğru yazmamak, arandığınızda ulaşılamamak,
  • İkametinizden çok uzak lokasyonlara başvurmak (Tercih edilmeyebilir istihdam esnasında)
  • İş görüşmesine davet edildiğinde gitmemek, zamanında gitmemek veya uygunsuz kıyafet ile gitmek,
  • Başvurulan firma hakkında hiç ön araştırma yapmamak,
  • Kendine güvensizlik, kararsızlık,
  • İş hayatını sadece para kazanma odaklı görmek.

Umarız bu yazımız özel güvenlik eğitimini tamamlayıp iş dünyasında yerini almak isteyen arkadaşlara bir yol gösterici olmuştur. Unutmayınız, emeksiz yemek olmaz.

Özel Güvenlik Çalışma Şartları – 2023

özel güvenlik çalışma şartları

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Şartları Nasıldır?

 

Özel güvenlik personeli genellikle ayakta çalışan meslek gruplarındandır. İşin doğası gereği bir bölgeyi veya alanı/noktayı koruma ve gözetme yükümlülüğü olduğundan masabaşında bir bilgisayar operatörü gibi çalışması beklenemez.

Fakat bu demek değildir ki güvenlik görevlisi nöbet saati boyunca 8 saat sürekli ayakta olacaktır… Tabi ki yasal mola saati olacak, ayakta görev yaptığı alanda bir süre sonra değişim olup oturarak çalışacağı alana geçecek (X-ray kontrolü vb. gibi) veya günün belirli saatlerinde ayakta görev yapacak.

 

özel güvenlik çalışma şartları

 

Özel güvenlik görevlisi ne zaman oturur, ne zaman ayakta durur ?

Güvenlik görevlisi ayakta durmak zorunda mı?

 

Özel güvenlik görevlileri genellikle ayakta çalışıyor olsalar da bu denge zaman zaman değişebilir. Evet, işin yapısı ve doğası gereği ayakta, uyadık, dinç, iyi bir gözlemci olmayı gerektiren bir meslek dalıdır özel güvenlik sektörü. Ancak, bazı durumlarda oturarak da çalışabilirler. Örneğin, bir giriş kontrol noktasında sadece gözlem amaçlı bulunuluyorsa oturarak da çalışabilirler. Ya da bir fabrika antrepo sahasında olduğunu varsayalım, güvenlik kamera kontrolü yaparken ve bölgeye hakim olurken ayakta durması gerekmeyebilir. Devriye görevi dışında oturup gözlem ve kontrol yapabilir.

Durum tam tersi de olabilir, örneğin haftasonu girişi insan yoğunluğu olan bir AVM’nin giriş kapılarından birinde görevli özel güvenlik görevlisi x-ray kontrolü yaparken oturarak inceleme yapar, yanındaki arkadaşı ise metal dedektör kapıdan insanları tek tek alırken ayakta durmak durumundadır. Bu ekip bir süre sonra yer değişrecek veya bir değiştirici personel gelerek onları molaya gönderebilecektir.

Şimdi gelin hep birlikte bir Avm girişi hayal edelim, kenarda-köşede bir sandalyede oturan, varlığı-yokluğu belirsiz, sade ve kendi halinde bir güvenlik görevlisi mi bize kendini farkettirir, yoksa; girişte tam karşımızda ayakta hazır bekleyen, elinde dedektörü, duruşuyla kendinden emin, diyaloğa girmeye hazır ve tok bir ses tonu ile konuşan, duruma vakıf, kılık-kıyafeti, teçhizatı noksansız bir güvenlik personeli mi dikkatimizi çeker?

Ayrıca, özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşulları işveren tarafından belirlenir ve bu koşullar görevin gerekliliklerine göre değişebilir.

Avm de özel güvenlik görevlisi nasıl çalışır?

AVM’lerde özel güvenlik görevlileri genellikle ayakta çalışırlar. Görevleri arasında, AVM girişlerinde kişileri veya araçları durdurmak, kişilerden gerektiğinde sormak, yetkisi dahilinde arama yapmak ve suç unsuru eşyayı emanete almak yer alır. Ayrıca, özel güvenlik görevlileri AVM’de toplumun güvenliğine, düzenine karşı bir tehdidin giderilmesi için şüpheli olduğu bilinen bir kişiyi yakalayabilirler.

Özel güvenlik ayda kaç gün çalışır ?

 

Bu sorunun cevabı özel güvenlik personelinin haftalık çalışma saatine ve günlük vardiya planına göre şekillenecektir. Örnek vermek gerekirse, yaygın olarak kullanılan bir vardiya çalışma planı;
– Günde 8 saat (7,5 saat aktif çalışma 30 dk. yemek molası) ile haftanın 6 günü çalışma – 1 günü izin şeklinde olabilir. Bu durumda güvenlik görevlisi ayda 26 gün çalışmış olacaktır.
– Bir diğer örnek ise 2+2+2 sistemi adı verilen 12 saatlik vardiya sistemidir. Burada personel, ilk 2 gün 12 saat gündüz çalışır, 3. ve 4. gün ise akşam (Gece) çalışır, son 2 gün ise hafta tatili yapar ve dinlenir. Böyle durumlarda ise güvenlik personeli ayda 20 gün çalışmış olabiliyor.
* Çalışma saatleri işletmelere veya birimlere göre değişiklik gösterebileceğinden yazılmamıştır.

Özel güvenlik kaç saat nöbet tutar?

Buradan sonuçla ilk olarak aklınızdaki o ayakta, kımıldamadan durulan, filmlerde veya TSK’da gördüğümüz saygı nöbetçileri gibi nöbet sistemi gelmesin. Özel güvenlik görevlisi nöbeti noktasında, görevli olduğu alanda, varsa ona ait ofisinde uyanık olarak tutar. Ayakta bekleyen ve kımıldamadan durulan saygı nöbeti tutmaz. Daha çok kontrol, caydırırcılık ve gözlem amaçlı olarak orada bulunur ve bir sorumluluk sahasını korur.
Her halukarda günde 7,5 saati geçmese de yasal olarak günlük 12 saat ( En az 1 saati ara dinlenmesi olacak şekilde) çalışabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken haftalık çalışma saati ve yıllık yasal fazla mesai saatinin sınırı geçmemesi gerektiğidir. Çalıştığınız birimden bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz, ki en doğal hakkınızdır.