Özel Güvenlik Görevlisi Silah Taşıyabilir Mi, Ruhsat Alabilir Mi?

Özel Güvenlik Görevlisi Silah Ruhsatı Alabilir Mi?

 

Özel güvenlik camiasında sıkça sorulan ve bizlere de zaman zaman yöneltilen bu sorunun cevabını bir nebze açıklığa kavuşturmak istedik.

Silahlı özel güvenlik ile silah ruhsatını, taşıma ve bulundurma silah ruhsatını, özel güvenlik silah taşıma ve tanıtım kartını maalesef ki birbiri ile karıştıranlar var. İnternet üzerinden araştırma yapıldığında ise maalesef ki yine mevcut bir bilgi kirliliği var olduğunu görmekteyiz.

İlk olarak belirtmemiz gerekir ki, silahlı özel güvenlik olmak demekle, silah ruhsatı almaya hak kazanmak kesinlikle aynı şey değildir. Silah ruhsatı çıkarmada, özel güvenlik görevlisi olmanın bir kolaylığı, avantajı ya da bir önceliği olmamaktadır.

Silah bulundurma veya taşıma ruhsatı için, 21 yaşını doldurmuş bireyler tarafından gerekli sağlık kurul raporu da alınarak, bir takım diğer belgeler ile (Gerekli belgeler İl Emn.Md.’lüğünden öğrenilebilir)  bulunulan ilin mülki amirliğine (Valilik) başvurulur. Valilik ve İl Emn.Md.’lüğü tarafından yapılacak inceleme neticesinde ruhsat alabileceği veya alamayacağı sonucu ilgili kişiye bildirilir. Bu konuda takdir ilgili makamlarındır.

Aradaki kelime sihrinin büyüsüne kapılmadan gerçeği konuşmakta ve bu konuda da bilinçli olmakta fayda görüyoruz.

 

Görev Silahı Farklıdır

Silahlı özel güvenlik görevlisi, görev alanı içinde ve görev için kendisine imza karşılığı teslim edilmiş silahı taşır. Görevi bittikten sonra yine imza karşılığı nöbeti devredeceği arkadaşına teslim eder ve silahı görev alanı dışına kesinlikle çıkaramaz. Bu esnada, yine görev silahının bilgilerini içeren ve Valilik tarafından onaylanmış silah taşıma ve bulundurma belgesini de görev süresi müddetince yanında bulundurur.

Özetle, silah ruhsatı sahibi olunmadan sadece özel güvenlik görevlisi (Silahlı veya Silahsız Fark Etmeksizin) olmanın silah ruhsatı yerine asla geçmeyeceğini bilmeliyiz ve Kanunlar karşısında ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceğini de unutmamalıyız.

İstisnai Durum:

Eğer özel güvenlik görevlisinin kendisine ait taşıma ruhsatlı bir silahı var ise elbette o silahı diğer ruhsat sahipleri gibi taşıyabilecektir. Görevi esnasında bu silahı kullanıp kullanamayacağı ise çalıştığı şirketi ile müzakere edilmeli ve iş sözleşmesine de mutlaka yazılmalı ve ilgili resmi makama da bilgilendirme yapılmalıdır. Özetle, bağlı olunan şirketin bu husustan mutlaka bilgisi olması gerekmektedir.

Genel kolluk emeklisi veya askeri personel emeklisi olarak görev almakta olan özel güvenlik çalışanlarında bu durum zaman zaman karşımıza çıkmaktadır. Bu durum yazıdan istisnai olan bir durumdur.

 

Özel güvenlik sertifikası olan silah alabilir mi?

Özel güvenlik sertifikası olan silah bulunduramaz ve taşıyamaz. Aksi halde kendisine kanunlar çerçevesinde yasal işlem yapılır.

 

Silahlı güvenlik sertifikası olan biri silah alabilir mi?

Silahlı veya silahsız güvenlik sertifikasının olması demek, kesinlikle yasal olarak silah alabilir anlamına gelmeyeceği gibi ruhsatsız silah taşımaktan cezai müeyyide ile de kişiyi karşı karşıya bırakır. Bu kişilerin Valiliğe bulundurma / taşıma ruhsatı için başvurup sonucu almaları gereklidir. Takdir ilgili makamların olacaktır.

 

Özel güvenlik sivilde silah taşır mı?

Özel güvenlik personelinin kendisine ait bir taşıma ruhsatlı silahı değil ise kesinlikle silahı görev alanından dışarı çıkartamaz ve taşıyamaz. Görev icabı özel güvenlik şirketi tarafından kendisine imza karşılığı teslim edilen silahı nöbet bitimi görevi alacak arkadaşına teslim etmelidir.

 

–Yorumlarda yazılanlar, beyanda bulunanların kendi fikirleridir. Şirketimizin görüşünü yansıtmaz ve kesin hüküm yerine geçmez.

 

 

Özel Güvenlik İş Bulma Olanakları

Özel Güvenlik Görevlisi İş Bulma Olanakları

Özel güvenlik görevlisi iş bulabilir mi?

Özel Güvenlik Sürekli Bir İhtiyaçtır

Özel güvenlik sektörü yıldan yıla ivme kaybetmeden ve sürekli artış gösteren istihdam ihtiyacı olan bir sektördür. Toplumun artan güvenlik ihtiyacı, daha rahat ve huzurlu yaşamak isteyen birey gruplarının oluşumu, konfor ve daha kontrol altında tutulan olaylardan ötürü gerek fabrikalarda gerekse toplu yaşam alanlarında her geçen gün daha fazla güvenlik ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Neden Özel Güvenlik Mesleği sorusuna cevap niteliğinde yazdığımız makaleyi ayrıca buradan okuyabilirsiniz.

Özel güvenlik görevlisi iş bulabilir mi sorusuna verilecek yanıt genel olarak “evet, kendini yetiştirmiş, işine bağlı, ne yaptığını / yapacağını bilen bir özel güvenlik görevlisinin doğru iş arama yöntemlerini uygulayarak iş bulabilmesi oldukça mümkündür” diyebiliriz.

 

 

Eğitim Aldığınız Kurumlar Size İş Bulmaz

Öncelikle bilinmesinde fayda vardır ki, özel güvenlik eğitim kurumlarının sizlere iş bulması, iş garantisi ile sizleri kursa kaydetmesi yasal olarak mümkün değil, hatta ve hatta yönetmeliklere göre de yasaktır.

Burada fırsat eşitliğini zedeleyecek bir eğitim kurumunun sizin sadece kurs için ödeyeceğiniz para ile ilgilendiğini unutmayınız. Zaten eğitim kurumları ile özel güvenlik hizmeti sunan şirketler ayrı oluşumlardır. İlgili mevzuat hükümlerinde bir özel güvenlik eğitim kurumu asla aynı zamanda özel güvenlik hizmeti sunan, Borçlar Kanunumuzdaki tabiri ile “Adam Çalıştıran” olamaz. Eğitim kurumlarının asıl ve ilk amacı; başarılı öğrenciler yetiştirerek yasal sınavı kazanan ve özel güvenlik kimlik kartını almaya hak kazanan özel güvenlik adayları yetiştirmektir.

Özetle, “gel bizde eğitim al hemen işin hazır” diye beyanda bulunan bir özel güvenlik eğitim kurumunun samimiyetini iki kere sorgulamanızı tavsiye ediyoruz.

 

Özel güvenlik hemen iş bulabilir mi?

Özel güvenlik görevlisinin iş bulabilmesi biraz zamana, sabıra ve biraz da yukarıda bahsettiğimiz gibi doğru iş aramasına bağlıdır. Eğer istihdam ve sanayi oranı kısıtlı, nüfusu az, çok küçük bir şehirde ikamet etmiyorsa özel güvenlik görevlisi elbette iş bulabilir.

Özel Güvenlik Görevlisi Nasıl İş Armalıdır?

Günümüzde en önemli iş arama kaynağı kuşkusuz internettir. Faka sadece evde oturup internete bağlı kalarak da iş aranmamalıdır. Aşağıda bazı ipuçlarını ve size kolaylık sağlayıp yol gösterebilecek iş arama yöntemlerini sıralayacağız:

  • İnternet üzerinden güvenilir kariyer sitelerinde online cv oluşturup şehrinizdeki açık iş ilanlarını takip edip başvurarak,
  • İşkur’un web sitesine kayıt olup iş arayan kaydınızı başlatarak,
  • Şehrinizde özel güvenlik hizmeti sunan şirketlere mesai saatleri içerisinde bizzat gidip iş başvuru formu doldurarak (1 fotoğrafınızın yanınızda olması avantajınıza olacaktır)
  • Sitelerde ve fabrikalarda bulunan güvenlik noktalarına uğrayıp orada başvuru formu doldurarak ilk adımları atabilirsiniz.

İş araken yapılan en yaygın hatalar ise,

  • İletişim bilgilerinizi kontrol etmeden doğru yazmamak, arandığınızda ulaşılamamak,
  • İkametinizden çok uzak lokasyonlara başvurmak (Tercih edilmeyebilir istihdam esnasında)
  • İş görüşmesine davet edildiğinde gitmemek, zamanında gitmemek veya uygunsuz kıyafet ile gitmek,
  • Başvurulan firma hakkında hiç ön araştırma yapmamak,
  • Kendine güvensizlik, kararsızlık,
  • İş hayatını sadece para kazanma odaklı görmek.

Umarız bu yazımız özel güvenlik eğitimini tamamlayıp iş dünyasında yerini almak isteyen arkadaşlara bir yol gösterici olmuştur. Unutmayınız, emeksiz yemek olmaz.