Özel Güvenlik Başka İşte Çalışabilir mi?

Bu soruyu öncelikle iki farklı alandan ele almalıyız. Birincisi, özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı esnada güvenlik ve koruma işi dışında bir iş yapıp yapamayacağı, ikincisi ise özel güvenlik görevlisinin vardiyası bittikten sonra ki (İş dışı saatlerde veya izin günlerinde) serbest zamanlarında ek iş / başka bir iş yapıp yapamayacağıdır.

Özel Güvenlik Görevlisi Ek İş Yapabilir mi?

Kendi vardiya görevi dışında iş yapıp yapamayacağının en net göstergesi personelin çalıştığı şirketle imzaladığı iş sözleşmesidir. Bir şirkete bağımlı olarak çalışan personel, çalıştığı şirketin de işe yönelik bazı kurallarını kabul etmiş sayılmaktadır. Bir çok şirket, çalıştırdığı personelin mesai saatleri sonrası başka bir işte çalışmasına sıcak bakmamaktadır. Bu hususu kısıtlayıcı bir faktör olarak da iş sözleşmesine yazabilmektelerdir. Hal böyle ise, iş sözleşmesinde başka bir işte çalışamayacağı hususu açıkça yazılmış ve karşılıklı kabul edilmiş ise özel güvenlik görevlisinin yasal olarak ikinci bir işte çalışması mümkün olmaycaktır. Bu durumda ısrarcı olunursa, söz konusu şirket durumu tespit ettiğinde, iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkını da kullanabilecek ve çeşitli tazminat yükleri risk altına girebilecektir.

Ekonomik Durum ve Geçim Derdi Önemli

İşçinin böyle bir durumda izleyebileceği bir yol şu olabilir;

Gelirini arttırmak ve mevcut borçlarından daha kısa sürede kurtulmak için mesai saatleri dışında ve asıl işini aksatmadan ek iş yapmak istediğini yazılı bir dilekçe ile işverenliğine başvurabilir. Dilekçe işverence kabul görülür ve yazılı olarak muvafakat verilirse işçi belirttiği sürelerde, asıl işini de aksatmadan ek iş yapabilir. Bu konuda takdir hakkı özel güvenlik görevlisini çalıştıran şirketin olacaktır.

 

Özel Güvenlik Görevlisinin Güvenlik ve Koruma Alanı Dışında Başka İş Yapamayacağı Hususu

Bir diğer konu ise ek iş dışında, güvenlik görevlisine koruma ve güvenlik hizmetleri dışında iş verilmemesidir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun bu konuda noktayı kesin olarak koymuş ve güvenlik görevlisini görevi dışındaki alanlarda çalıştıran işyerlerine (Bahçe bakımı, araba yıkama, genel temizlik elemanı gibi çalıştırma, boya yaptırma vb.) idari para cezası uygulamakta ve denetim-kontrollerinde bu hususu özel olarak denetlemektedir.

Özetle, bu konuda da güvenlik görevlisi görevi dışında çalıştırılmamalı diyebiliriz.

 

 

Lise Mezunu Güvenlik Amiri Olabilir Mi?

Lise Mezunu Güvenlik Amiri Olabilir Mi?

Güvenlik amiri, sevk ve idare etmekle yükümlü olduğu özel güvenlik personelinin çalışma düzeninden sorumlu kişidir. Konuya yasal açıdan yaklaşırsak;
Özel güvenlik çalıştıran bir birimde (Özel proje, şirket dahil) istihdam edilen özel güvenlik görevlisi sayısının 10 kişiyi geçmemesi halinde özel güvenlik bölümü yöneticisinde en az lise mezunu olma şartı aranır. (5188 SK. Md.10)

Güvenlik amiri kaç yılda olunur?

Güvenlik amiri olmak için yıl şartı yasal olarak bulunmamaktadır. Genel olarak şöyle düşünebiliriz, kendisinin sektörde tecrübe kazanması ve tecrübelerini çalışan personele aktararak doğru bir sevk-idare yapabilmesi için birbirinden farklı projelerde 2-3 yıl deneyim kazanıp, insan ilişkilerinde başarılı, iş hukukunu yeteri kadar bilen, özlük haklarına hakim, yöneticileri ve iş arkadaşları ile uyum içinde çalışması yeterli olabilmektedir.

Özel güvenlik amiri için ne mezunu olmak gerekir?

15 kişi ve daha üzeri özel güvenlik personeli çalıştırılan yerlerde ise en az önlisans mezunu, sektörde deneyim kazanmış bir güvenlik sorumlusunun / güvenlik amirinin belirlenerek ilgili makamlara da bildirilmesi gerekmektedir.
Özetle, 10 kişi ve daha az sayıda özel güvenlik personelinin çalıştığı projelerde lise mezunu, sektörde deneyim kazanmış ve tecrübeli bir kişinin güvenlik sorumlusu  (Güvenlik Amiri / Şefi vb. ünvanlarla) çalışabilmesi mümkündür.
Güvenlik amiri nasıl olunur konusunda daha önce yazdığımız kapsamlı makaleye şuradan ulaşarak okuyabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz ->> https://akadem.com.tr/guvenlik-amiri-nasil-olunur-guvenlik-sorumlusu-kimdir/