Özel Güvenlik Sektörünün Özellikleri

Özel Güvenlik Sektörünün Özellikleri

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü’nde güvenlik; “Toplum yaşamında kanuni düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, “emniyet” olarak tanımlanır. Türkçe’de “güvenlik” sözcüğü, İngilizce’de hem asayişin korunması anlamına gelen “security”, hem de tehlike ve risklerden korunma anlamına gelen “safety” sözcüklerinin ortak karşılığı olarak kullanılır. Bu iki kavram, insanın “güvenlik içinde yaşama gereksiniminin” karşılanmasının temel önkoşullarıdır.

Güvenlik Gereksinimi İnsanın Yaradılış Doğasından Gelir 

Gerçekten, Maslow’un gereksinimler hiyerarşisi kuramında güvenlik, insanın canlı kalmak ve üremek için gidermek zorunda olduğu temel fizyolojik gereksinimlerinden (yeme, içme, üreme) sonra ikinci sıradadır. Bu kurama göre, sırasıyla temel fizyolojik gereksinimleri ve güvenlik gereksinimleri karşılanmayan bir insanın üst basamaklarda yer alan temel insani gereksinimlerini (sevilme, saygı görme ve kendini gerçekleştirme) doyurmaya yönelmesi olanaksızdır. Öyle ise, güvenlik sağlanmadan insanın bu gereksinimlerini karşılamak için adım atmasını beklemek, saf bir iyimserlik olur. Bu önemi nedeniyle, insanın can ve mal güvenliğinin sağlanması dünyada olduğu gibi Türkiye’de de devletin Anayasal önceliklerinden biridir. Bu kapsamda devletler yurttaşların can ve mal güvenliğini korumak ve geliştirmek için toplumsal yaşamın her alanını kapsayan kurallar koymuş; politikalar ve stratejiler geliş amaca uygun örgütsel alt yapılar oluşturmuş ve bunların etkili çalışmalarını sağlayacak donanım sağlamıştır.

Yirminci Yüzyılda yaşanan siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel krizler ve bunları aşmak için uygulanan siyasal ve ekonomik programlar hem ülkeler, bölgeler ve kıtalar, hem de ülkelerdeki toplumsal gruplar arasında ekonomik ve toplumsal eşitsizliklerin derinleşip, yaygınlaşmasına yol açmıştır. Yoksulluk ve işsizlik bu koşullarda hızla artmıştır. Toplumlar ve toplumların çeşitli grupları (gelir grupları, dini ve etnik gruplar, kültürler vb.) arasındaki gerginlik ve çatışmalar ile buna bağlı toplumsal hareketlilik de bu ortamda yaygınlaşmıştır.

Bu gelişmeler ışığında can ve mal güvenliği sorunları ve bu sorunları çözmek için üretilecek güvenlik hizmeti gereksinimi de giderek artmış, yaygınlaşmış ve çeşitlenmiştir. Bu koşullarda can ve mal güvenliği sorunu yaşayan ama sorunu devlet tarafından yeterince çözülemeyen çeşitli kişi ve kuruluşların bu sorunlarını kişisel ve kurumsal olanaklarıyla çözme arayışına girmelerine yol açmıştır. Bu arayış bir yandan yasal dayanağı belirsiz olan özel güvenlik hizmeti üretiminin yaygınlaşmasına yol açarken diğer yandan da, geçmişten bu yana bir kamu hizmeti olarak görülen güvenlik hizmetlerinin devlet denetiminde kısmen özelleştirilmesine toplumsal zemin oluşturmuştur.

Özel güvenlik kursları ile özel güvenlik şirketleri Devlete karşı rollerini üstlenmiş, özel güvenlik şirketleri ise ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yetkilerini aşmadan özel güvenlik hizmete vermeye başlamışlar. Sonuç olarak, günümüzdeki haliyle 5188 sayılı Yasa ile Özel Güvenlik Sektörü son şeklini almıştır.

ÖZEL GÜVENLİK KURS FİYATLARI

ÖZEL GÜVENLİK KURSLARI VE FİYATLARI

*Önemli Not: Bu bilgiler özel güvenlik kurs ücretlerini araştırmanızda ortaya çıkabilecek tüm masraf kalemlerini kapsayarak genel olarak sizlere bir fikir vermesi açısından için yazılmıştır. Kesin ve net fiyatlar değildir, en sağlıklısı ve tarafımızdan da tavsiye edileni araştırdığınız gün ki değerler üzerinden kurumlardan fiyat almanızdır.

 

Silahlı ve silahsız olarak nitelendirilen özel güvenlik sertifikalarının fiyatları yıllara göre doğal olarak değişkenlik göstermektedir. Geçen yıla oranla ise % 20-25 daha fazla artan sertifikaların maliyetlerinin içeriğinde sağlık raporu ücreti, kimlik belgesi bedeli ve ruhsat harç ücreti gibi Devlete / İlgili Kurumlara yapılan ödemeler de bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Silahlı Özel Güvenlik Kurslarına ise Poligon Ücreti de eklenebilmektedir.

*Aşağıda sunulacak olan bilgiler 2021 yılına ait olup genel olarak bir fikir vermesi adına ortalama verileri içerir. Net fiyat için ilgili eğitim merkezi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

 

 

Özel Güvenlik Kursu Fiyatları Detaylı İnceleme

 

Silahlı Özel Güvenlik Kursu Fiyatları

 

İllere göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle silahlı özel güvenlik kursuna başvurabilmek için devlet hastanesinden sağlık raporu alınmalıdır ki bu raporun ücreti ortalama 200-250 ₺ arasındadır. Kurs ücreti; sınav harcı, poligon/fişek bedeli gibi harcamalarda dâhil olmak üzere yaklaşık 1500 ₺ ilâ 1600 ₺ fiyat aralığında bulunmaktadır. Eğitimin ve yasal sınavın başarı ile tamamlanması sonrasında yukarıdaki ücretlere ilave olarak ilgili vergi dairesine (2021 yılı için) 986,00 ₺ özel güvenlik ruhsat harcı bedeli yatırılmaktadır. Buradan alınacak dekont kimlik başvurusu için hazırlanacak dosya muhteviyatına eklenecektir.

Ayrıca; yine 2021 yılı için, 45,00 ₺ özel güvenlik kimlik kartı bedeli de Halk Bankası şubelerine/ATM’lerine yatırılıyor.

 

 

Silahsız Özel Güvenlik Kursu Ücretleri

 

İllere göre değişiklik göstermekle birlikte 1200-1300 arasında bir fiyat aralığına sahiptir. Diğer tüm ücretler (Sağlık raporu, ruhsat harcı, kimlik kartı bedeli vs.) Silahlı Temel Eğitimde ki ile aynıdır. Net bir tutarı öğrenmek için sizin için ulaşımı kolay, adresinize yakın bir kursa gidebilir ya da internet üzerinden örneğin, ‘Bursa özel güvenlik kursları’ yazarak arama yapabilir ve bilgi talebinde bulunabilirsiniz. Silahsız temel eğitimler 100 saat sürmektedir. Silahlı ile aynı derecede her gün maksimum 8 saat sürmektedir. Eğitimin toplamı 16-17 gün civarında bir süreye tekabül etmektedir. Silahsız eğitimlerin yenilemeleri ise 1 hafta sürmektedir.

İllerin büyüklüğü ve yapısına göre fiyatların oranlaması değişkenlik gösterebilmektedir. Temel eğitimler 120 saat sürmektedir. Süre sabittir, derslere devam zorunluluğu vardır. Gün başına maksimum 8 saat ders alınabilmektedir. Eğitim süresince haftada 1 gün tatil hakkı bulunmaktadır ve dersler daha kısa sürede bitirilmesi mümkün değildir. Temel eğitim süresi ortalama 16-17 gün sürmektedir. Silahlı Temel Eğitimin 3 gün kadar fazla bir eğitim süresi de bulunmaktadır. Bu fazla ders süresinde, silah bilgisi ve atış dersi işlenmektedir. Yenileme eğitim süresi ise ortalama 7 gün sürmektedir.

 

ÖDEMELERDE TAKSİT YAPILIYOR MU?

 

Bu husus tamamen görüştüğünüz ve karar kıldığınız eğitim merkezinin sistemine, ücret politikasına bağlıdır. Anlaşmalı bankaları üzerinden kredi kartlarına belirli sayıda taksit yapılabilenler olacağı gibi, elden imzalı senet şeklinde de ödeme alarak taksit imkânı sunabilenler de olabiliyor. Dolayısıyla en net bilgiyi bizzat ilgili eğitim kurumundan alabilirsiniz.

Özetle toparlarsak;  

 

 1. Kurs Ücreti,
 2. Sağlık Raporu Ücreti,
 3. Sınav Harcı Bedeli (Kurs fiyatının içinde dâhili paket fiyat olarak olabiliyor)
 4. Özel Güvenlik Kimlik Kartı Bedeli,
 5. Poligon/Mermi Ücreti şeklinde ödeme yapmak gerekir. (Bu tutar genelde kurs fiyatının içinde paket fiyat olarak alınır, ayrıca ödeme yapmaya gerek kalmayabilir)

 

Silahlı Özel Güvenlik Maaşları 2021

Silahlı Güvenlik Maaşları – 2021

Silahlı Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar?

Özel güvenlik görevlilerinin maaşları bu mesleğe yeni girmek isteyen adaylar tarafından hep merak edilen ve sorgulanan konu olmuştur. İyi bir gelir elde etmek, bunaltmayan çalışma koşulları, güvenli bir gelecek isteyen adaylar özellikle 2020 yılından sonra istihdamda parlak bir yıldız gibi göz kırpan özel güvenlik sektörünü araştırmaya itmiştir. Korona virüs koşullarının özel güvenlik sektörüne yaptığı etkileri bu yazımızda detayı ile ele almıştık, okumanızı tavsiye ederiz.

Yazımıza başlamadan en önemli konuyu vurgulamak isteriz, öncelikle toplum içinde olan şu algı yanlış bir algıdır: Silahlı özel güvenlik silahsızdan daha çok ücret alır!

Silahlı Güvenlik Daha Mı Yüksek Maaş Alır?

Kanunen böyle bir kural mevcut değildir. Silahlı özel güvenlik görevlisi silahsız özel güvenlik görevlisinden daha fazla maaş / ücret / aylık alacak diye yasal bir düzenleme yoktur. Bu düzenleme aslında karşılıklı alınan riskler, yapılan görev ve koşullar doğrultusunda acilen yapılmalıdır ama halihazırda maalesef böyle bir yasal mevzuat bağlayıcılığı yoktur. Dolayısı ile öncelikle halk arasındaki asılsız dolaşan bu iddianın yasal bir olguya dayanmadığının bilinmesi gereklidir.

 

 

Özel güvenlik sektörü çerisinde çalışma yaşamında şuna da denk gelmekteyiz; silahsız bir projede görev yapan silahsız kimlik sahibi özel güvenlik görevlisinin silahlı olarak görev yapan bir özel güvenlik görevlisinden daha fazla maaş aldığı… Evet, yazımızda da vurgulamak istediğimiz gibi, yasal bir bağlayıcılık olmadığından dolayı özel sektörde ücret aralıkları değişkenlik de göstermektedir. Burada yasal olarak önemli olan Devlet tarafından belirlenmiş ASGARİ ücretin altında ücret verilmemesidir. Görev yapılan yerin ücret baremi eğer yüksek belirlenmişse silahlı/silahsız olmasına bakılmaksızın anlaşılan ücret verilmektedir.

 

Maaş Aralıkları

Aslında yapılan görev ve hizmet verilen alan ile doğru orantıda değişkenlik gösteren ücret aralıklarını 2021 yılı için kısaca özetlersek;

3250 TL ile 4000 TL. arası değişmekte olduğunu görmekteyiz. Eğer hizmet alan kuruluş kalifiye ve yetenekli personel çalıştırmak konusunda daha titiz ve seçici ise ücretlerin 4500 TL. Net’e kadar çıktığını da görebilmekteyiz. Yapılan fazla mesai bedeli de net ücrete ilave olarak eklenmektedir elbette.

 

Sonuç olarak,

bizler de gerek alınan riskler, gerekse tehlike oranının yüksekliği açısından silahlı özel güvenlik görevlisinin çalıştığı silahlı projede, silahsız emsallerine istinaden belli bir oranda daha yüksek ücret almasından yanayız. Bu hususu gerek Bakanlıkça zaman zaman düzenlenen çalıştaylarda, gerekse Müfettişler tarafından yapılan yerinde denetlemelerde dile getirip iletiyoruz. Yapılacak olan yasal ve somut bir çalışmayı da dört gözle beklemekteyiz.

 

 

sayfamızı beğenip gelişmelerden daha çabuk haberdar olabilir veya açılacak kurslarımızda hemen siz de yerinizi alabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORONAVİRÜS ŞARTLARI VE ÖZEL GÜVENLİK MESLEĞİ

KORONAVİRÜS ŞARTLARI VE ÖZEL GÜVENLİK OLMAK


Pandemi bildiğiniz üzere 1 seneyi aşkın artık hayatımızda. Herkes yapay mı doğal mı tartışırken çok insanın artık ne işi var, nede bir mesleği. Şu anda hayatta olanlar, hayatta oldukları için şükür ediyor. Özel güvenlik olmak düşüncesini de aslında toplumun birçok kesiminde ön plana çıkardı pandemi koşulları.

Pandemi çoğu insanı işsiz bıraktığı gibi bazı insanları da bir iş sahibi yaptı. Daha önceden tekstil konfeksiyonuna imalat yapanlar maske yaptı, kimyacılar dezenfektan yaptı, ilaçlama firmaları korona savar üreticisi oldu. Bazı patronlar artık işçi bazı işçiler de patron oldu. Çoğu işletme kapattı, okullar restoranlar kafeler kapandı. Kirasını eleman maaşını ödeyemeyen çoğaldı, iflas edenler, çaresizlikler derken İnsanımız yarına umutla bakamaz oldu.


Özel Güvenlik Sektöründe İş Bulmak Zor Mu?


Bazen, bazı yanlışlardan ders çıkarmak hayata şöyle uzaktan bakmak gerekmektedir. Herkesin elinde bir mesleği olmalı,  bazen bir meslek sahibi iş bulamadı diyoruz. İşte tam da bunu söylemek istiyorum. Artık Ülkemizde bir meslek sahibi olmak ne yazık ki yetmiyor. Veya hayatın ne getireceğini bilemeyeceğimiz için her zaman her şeyin alternatifini düşünmemiz gerektiğini artık öğrenmeye başlamalıyız. Nitekim talebin ve ihtiyacın artması neticesinde özel güvenlik sektöründe aslında iş bulmanın da diğer sektörlere nazaran çok zor olmadığı aşikârdır. Bir örnekle canlandırırsak, artık gözümüzün alabildiğince gördüğü sitelerde bile güvenlik görevlisi, her fabrikada hırsızlık, sabotaj gibi tehlikelere karşın bir veya birden fazla güvenlik görevlisi olduğunu görüyoruz. Tabi ki burada güvenlik sektörüne giriş yapacak adaylara da bazı görev ve yükümlülükler düşüyor. Mesela sportif bir yapıda olmak, iyi bir diksiyona sahip olmak, genel kültür seviyesini yüksek tutmak ve mesleği ile ilgili kanunlar, yönetmelikler konusunda yetecek kadar bilgili adaylar elbette daha hızlı iş bulabiliyorlar.

Hava Alanlarında Güvenlik Hizmeti Öncelikle Özel Güvenliğe Emanettir


Özel Güvenlik Olmak İçin Ne Yapmak Lazım?


Bir özel güvenlik kursu araştırırsınız, gerekli şartları taşıyorsanız kurslara katılırsınız, yasal sınavda başarılı olup adli siciliniz de temizse özel güvenlik olabilirsiniz.

Alternatif bir meslek sahibi olmak bazısına göre asıl meslek, bazısına göre bir şans. Özel güvenlikten bahsediyorum. Artık çağımızın popülaritesinde artık her yerde özel güvenlik ve özel güvenlik görevlileri var. Bazısı ağır sanayide çalışırken özel güvenlik olmak için ne yapmak lazım diye düşündü, araştırdı ve bu mesleğe yöneldi, kimisi işsizken, kimisi taksi şoförlüğü yaparken kimisi, öğretmenken. Dün Otomotiv yedek parça tedarikindeki bir kişi artık başka bir tekstil fabrikasında özel güvenlik personeli oldu. Bu meslekte çalışabilmek için yasal bir özel güvenlik sertifikasına sahip olmak ve Devlet onaylı bir özel güvenlik kimlik kartı sahibi olmak gerekli bildiğiniz üzere.

Eğitimini alıp sınavına giren özel güvenlik personellerinde kimisi hemen iş buldu, kimisi biraz bekledi. Kimisi çok kurumsal iyi bir firmaya girdi, kimisi belediyeye kamuya. Bu kısmettir diyoruz her zaman ama insanın kendi kaderine etki edebileceği bir eğitimdir özel güvenlik eğitimi. Yarının ne getireceğini kimse bilemedi. Yine bilemeyecek o yüzden yarının garantisi yok ama biz güvenlik kimliğini alalım şansımızı arttıralım derim.

Özel Güvenlik Olmak İçin Gereken Şartlar

 

Aslında gereken şart ve koşulları anlatan yazımızı burada paylaşmıştık. Çünkü pandemi şartları ve zorlaşan yaşam koşulları bireyleri ikinci bir meslek arayışına itmeye devam edeceğe benziyor.

Sonuç olarak yaşadığımız bu korona virüs salgını insanlara çok şey gösterdi, çok şey öğretti. Umarım bu beladan tüm Dünyayla beraber Ülkemizde en az hasarla çıkar. Fakat bir gerçeği unutmayalım Dünya döndükçe geçim derdimiz hep olacak, onun için kendi işinize bir alternatif olarak özel güvenlik olmayı ve bunun için özel güvenlik eğitimini almayı mutlaka düşünmeliyiz, Yarın belki de bir Kurumsal bir işletmenin girişteki yüzü veya bir belediye çalışanı olabilirsiniz.

     Serkan ARSLAN

  ARTI AKAD ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM/BURSA

Özel Güvenlik Yenileme Eğitiminizi İhmal Etmeyin

özel güvenlik yenileme

Bursa Özel Güvenlik Yenileme Kursu

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Ne Anlama Gelmektedir?

 

Yasal mevzuat gereği silahlı / silahsız fark etmeksizin özel güvenlik kimlik kartı sahibi tüm kişilerin 5 yılda bir yapması gereken mecburi bir yenileme eğitimi vardır. Hali hazırda sektörde çalışan tecrübeli personel bu işlemi yakinen bilmekte olup özellikle mesleğe yeni adım atmış/atmayı düşünen arkadaşlara yön göstermesi ve rehberlik etmesi adına bu yazımızı hazırladık.

Sertifikanızda sürenizin bitiş tarihi yazmaktadır. Hatta artık yeni kimlik kartlarında da geçerlilik tarihi adı altında bir tarih mevcuttur. Öncelikle hemen belirtmeliyiz ki yenileme eğitimini takip edip zamanında almak, bu işten kazanç elde eden ve bu kazanımı kendi başına sağlamış olan, sınavına girip başarılı olan personelin kendi sorumluluğundadır. Yani yenileme tarihinizi bir şirket, bir ajans ya da bir arkadaşınız takip etmeyebilir. Doğru olanı otokontrol sisteminizi kurup düzenli aralıklarla özel güvenlik sertifikanızın geçerlilik tarihine bakmalı ve gerekli tedbiri zamanında almalısınız.

 

Özel Güvenlik Yenileme Eğitimi Ne Zaman Yapılmalı?

Çalışma süresi bitiş tarihine en fazla 1 yıl varken, en az da 6 kalmışken yenileme yapmak için en ideal zamandır. Yani, 2 yıl önceden peşinen yenileyeyim diyemezsiniz. Sistem başvurunuzu kabul etmeyecektir. Yine süreyi çok geçirmemeyi de dikkate almalısınız, çünkü geçerlilik tarihinin bitmesine 2 ay kala yenileme yaparsanız ve bir sınavı kaçırırsanız yenileme işlemi için geç kalmış olabilirsiniz.

 

Özel Güvenlik Yenileme Kursu Kaç Gün Sürer?

Yenileme Eğitimi Ne Kadar Zaman Alır?

Bu gibi sorularla da sıkça karşılaşmaktayız. Aslında kesin ve net olarak X gün sürer demek pek sağlıklı olmayacaktır. Takvim yılına göre bir-iki gün oynama mutlaka olacaktır. Ama ortama bir süre belirlersek Silahsız Yenileme Eğitimi’nin 50 saat, Silahlı Yenileme Eğitiminin de 60 saat olduğunu baz aldığımızda;

 • Silahsız yenileme 6-7 gün,
 • Silahlı yenileme 8-9 gün,
 • Sadece silah farkı yenilemesi ise 3,5-4 gün sürer diyebiliriz.

 

Özel Güvenlik Yenileme Kursu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Her kurumun kartvizitinde bu evraklar mutlaka yazılı olmakla birlikte güncel listeyi BURADAKİ sayfamızda detayı ile paylaşmıştık. Göz atmanızı tavsiye ederiz.

 

Silahlı veya Silahsız Yenileme Eğitimi İçin Gerekli Evraklar

 • 4 Adet Fotoğraf (Biyometrik)
 • 1 Adet İkametgâh (E-Devletten Alınabilir)
 • 1 Adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • 2 Adet Diploma Fotokopisi (Arkasında herhangi bir mühür / kaşe varsa onlarda fotokopi de olmalı mutlaka)
 • 2 Adet Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi (Önlü-Arkalı)

 

Özel Güvenlik Yenileme Ücreti

Evet geldik en can alıcı soruya. Şuan buraya fiyat yazmamamızın bazı sebepleri var, takdir edersiniz ki. Şuan bu yazıyı 2021 yılının Haziran ayında kaleme aldık, velev ki 2 sene sonra bu yazımıza arama motorlarından denk gelen kişiler yine aynı fiyatı görecek ve piyasa şartları gereği değişen fiyatlarla karşılaştıklarında düşüncelerinde farklı algılar oluşacaktır. Dolayısı ile sizler için de en sağlıklı olanı; eğitim almayı düşündüğünüz haftalarda güvenlik eğitim kurumlarından fiyatlarını almanız.

Ayrıca kurs fiyatlarıyla ilgili genel bir fikir vermesi adına da şu yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.

 

Özel Güvenlik Yenileme Eğitiminde Devamsızlık Durumu

Devamsızlık durumu çok hassas ve önemli bir konu olup eğitim süresince yasal devamsızlık/mazeret hakkınız haricinde derslere bizzat katılmanız gerekmektedir. (Mazereti de kurs merkezine belgelemelisiniz, örneğin o gün rapor aldıysanız vs.) Özel güvenlik eğitimi süresince verilen derslerin en az üçte ikisine devam zorunluluğu vardır

Yenileme eğitimine gelmemek gibi bir durum söz konusu olamaz, zira Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü de bu konularda denetim, yoklama ve takiplerini yapmaktalardır. Yasal devamsızlık hakkının üzerinde devamsızlık yapan personelin kurs sözleşmesini iptal etmeye kadar gidebilecek yasal yaptırımlar mevcuttur.

Tavsiyemiz, mutlaka dersleri kesintisiz takip edip sınıfa geliniz.

Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

Çıkmış Sorular sayfamızda yenileme sınav sorularından evvelki yıllarda çıkan soruları bulup çalışabilirsiniz. Yenileme sınavlarında sorulan sorular genellikle temel sınavdan pek farkı olmayan mantıkla sorulmakta olup aynı sorular çıkmaz. Şunu unutmamalısınız, birçok soru tipi sizi sadece teste sokup zaman geçirmekten ziyade bilginizi artırmaya yöneliktir. Yani mesleğini icra eden arkadaşların bilgilerini tazelemesi, güncellemesi ve soğumaması için yapılan bir sınav olduğunu unutmamalısınız.

 

Özel Güvenlik Yenileme Sınavında Kalma Var Mı?

Hayır, kalma yoktur. Sadece sınava bizzat katılmanız önemlidir. Sınava gitmediğiniz takdirde yenilemeniz yapılmaz. Mutlaka sınava gitmelisiniz. Ayrıca, kalma notu yok diye sınavı boşlamak da pek etik olmaz. Çünkü aslında tazelediğimiz ve güncel tuttuğumuz bilgiler, bizleri meslek hayatında daha saygın, başvurulan, aranan kişi yapacaktır. Bunu da unutmayalım… (Bilgi en etkin silahtır)

 

Yenileme Eğitimine Nasıl Kayıt Olurum?

İşte bu sorunun cevabı çok basit. BURAYA tıklayarak Akad Özel Güvenlik Eğitim Merkezi’ne ulaşırsanız kaydınız kısa sürede yapılıp derslere girmeye başlayacaksınız bile…

 

 

Özel Güvenlik Sürekli İhtiyaçtır

Özel Güvenlik; 2004 yılında 5188 sayılı yasa ile tamamen hayatımıza girmiştir.

5188 sayılı yasa, özel güvenlik şirketlerinden, özel güvenlik eğitim kurumlarına, özel güvenlik izni alarak, özel güvenlik personeli çalıştıracak şirket, fabrika, avm, tesis, site, enerji santralleri, otogarlar, havalimanları vb. gibi  bu hizmeti barındıracak kamu dâhil artık çoğu yerde gördüğümüz büyük bir sektör haline gelmiştir.

Özel güvenlik personeli olmak, özel güvenlik şirketlerinde çalışmak en başta tek bir yerde birleşiyor;

Özel güvenlik Eğitim Kurumları…

Özel güvenlik şirketlerinde, kamu da veya özel sektörde güvenlik olarak çalışacak kişi, özel güvenlik olacaksa önce özel güvenlik eğitim kurumlarından belirli evrakla müracaat etmesi gerekmektedir. Silahlı için 120, silahsız eğitim için 100 saat eğitim aldıktan sonra eğitim aldığı kurumdan sınav giriş belgeleriyle özel güvenlik sınavlarına girmektedir. Silahlı için 125 soru silahsız için 100 soruluk sınava girecek olan güvenlik adayları silahlı sınava girecekler için eğitimde 25, sınav da 5 mermilik sınav atışlarıyla tamamlanmakta ve sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip sertifikalar düzenlenmektedir.

Sertifika bazı evraklarla artık kimlik kartına dönüşme sürecine girilir ve özel güvenlik eğitimini tamamlamış sertifikasını almış kursiyerler artık özel güvenlik personeli olmalarına bir müracaat kadar yakındırlar.

Özel güvenlik olarak artık kişi bir iş aramaya başlar ve belki kamuda belki bir güvenlik şirketinde belki belediyede veya bir para nakil şirketinde işe girer.

Türkiye de 2020 yılı sonuçlarına göre bir buçuk milyonun üstünde güvenlik sertifikası olan kişi vardır.

Bu belgeyi almak ve bir işe girmek iyi yerde veya ortalama bir yerde çalışmak hep kısmet meselesidir.

Ama gerçek olan şudur yaptığınız masrafı güvenlik personeli olduktan sonra daha ilk maaşınızla çıkartmak her sektörde olabilecek bir şey değildir. Onun için özel güvenlik artık altın bileziktir. Sürekli bir iş imkânı vardır. Çünkü güvenlik artık yemek içmek gibi büyük bir ihtiyaçtır.

Değişen dünya düzeninde güvenlik artık sürekli ihtiyaçtır.